Wat is het nut van een kunstgalerie?

De laatste jaren zijn er een heleboel kunstgaleries bijgekomen in Nederland. De reden hiervan kan absoluut gezocht worden in het feit dat steeds minder mensen zich richting een museum begeven om daar kunst te aanschouwen. En hoewel de connectie tussen een galerie en een museum wellicht wat vergezocht is, is hun beider doel om kunst onder de aandacht te brengen. De kunst in een museum is vaak een stuk ouder van aard, en heeft geenszins het doel het te verkopen, enkel om het te tonen. Een galerie heeft echter een aantal belangrijke functies in het landschap der kunsten.

Allereerst is een kunstgalerie een podium voor de kunstenaars. Een plek waar de kunstwerken geshowd kunnen worden, en de kans voor beginnende of onbekende kunstenaars om naamsbekendheid te vergaren. Met name voor beginnend kunstenaars is het lastig om het werk te promoten. Je moet het in feite hebben van je directe kennissenkring en de mond-tot-mond reclame. Echter de kans is klein dat deze mensen ook daadwerkelijk geld uit willen geven aan je kunstwerken. In dit soort gevallen is een kunstgalerie het perfecte instrument.

Houdt er echter wel rekening mee dat je werken niet zomaar in een kunstgalerie terecht komen. Je moet van goede huize komen om een galerie-eigenaar ervan te overtuigen dat jouw werk bijzonder genoeg is om tentoon te stellen. De galerie-eigenaar steekt een heleboel tijd, geld en kostbare ruimte in het opzetten van een goede kunstgalerie. Dit is immers zijn werk. En hij of zij wil er natuurlijk “zeker” van zijn dat hier een mooi inkomen tegenover staat. Dat inkomen komt voort uit een commissie over de verkochte kunstwerken. Is het dus allerminst waarschijnlijk dat hij jouw kunstwerk(en) aan de man kan brengen, dan zal hij er niet over piekeren je een podium te geven in de veelal schaarse ruimte. Daarbij hebben galeriehouders doorgaans een vast gezelschap van kunstenaars om zich heen verzameld, en het is erg moeilijk om hier tussen te komen. Je moet precies in het straatje passen van de galeriehouder.

Voor de liefhebbers en aankopers van kunst, is een kunstgalerie natuurlijk een zeer aantrekkelijke plek om naartoe te gaan. Kunstliefhebbers beperken zich doorgaans dan ook niet tot één enkele kunstgalerie, maar gaan diverse galerieën af. Op deze manier kunnen zij een goede vergelijking maken tussen wat de galerieën te bieden hebben.

apptheme